Victoria Deluxe


Victoria Deluxe is een sociaal-artistieke organisatie die sterk inzet op het doorbreken van de stereotiepe beeldvorming die er t.a.v. talloze onderwerpen en minderheidsgroepen wordt gehanteerd. Ze willen ruimte bieden aan nieuwe perspectieven op onze wereld en gebruiken hiervoor het artistieke en audiovisuele medium.

VDL organiseert enerzijds eigen projecten met een sociale achtergrond, zoals hun eerste langspeelfilm ‘Somer’ die afgelopen zomer werd gelanceerd. Daarnaast bieden ze professionele ondersteuning aan projecten die passen binnen hun visie en thematiek, zoals Teleurdeugd.